1382cm太阳在线玩游戏(中国)能源有限公司 - 百度百科

  
 
采购公告[2023]上商采购第005号实训公共机房固态硬盘采购询价采购补充公告
 
 

1382cm太阳在线玩游戏(中国)能源有限公司 - 百度百科

    本项目预算金额为9.95万元,超出本项目预算金额的报价,将作无效报价处理。其他公告内容不变

                                  资产与设备管理处

                                           2023/3/8

【关闭窗口】
 
   相关文章
 
地址:上海市中山西路2271号 邮编:200235 E-mail: webmaster@sbs.edu.cn

Copyright © 2010 1382cm太阳在线玩游戏 资产与设备管理处 沪ICP备 20010161号 (建议采用1024*768分辨率)